1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z psychologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://biznes365.com.pl/2017/02/06/szkole read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z panowania nad stresem

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

1 month ago

Informacja – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z team building

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006Next